FILTR PRZECIWPYŁOWY FS ZI35 P3 R

12,00 

FILTR PRZECIWPYŁOWY FS ZI35 P3 R
 

norma
 EN 143:2000, EN 143:2000/A1:2006

DODATKOWE INFORMACJE

Zastosowanie: Zamiennik dla produktu 3M 2135 Przeznaczone są do ochrony układu oddechowego – po skompletowaniu z półmaskami 3M serii 6000 i 7500 – przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym), aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 50 x NDS.

ZALETY

 • Mocowane do części twarzowej za pomocą systemu bagnetowego
 • Można je łączyć z pochłaniaczami 3M serii 6000 stosując łącznik 3M-502
 •  Zapewniają skuteczność filtracji na poziomie minimum 99%
 •  Są lekkie i zapewniają wysoki komfort użytkowania.

 

SKŁAD

 • Igłowana włóknina poliestrowa
 • Włóknina polipropylenowa typu melt blown
 • Włóknina osłonowa

KLASA

 • P3 NDS: 50 x NDS

NORMA

 •  EN 143:2000
 •  EN 143:2000/A1:2006

CERTYFIKAT

 • wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425 Spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej.